11

خواص درمانی آبگرم قهوه سوئی

آبگرم قهوه سوئی از نظر ترکیب شیمیایی در گروه آب های کلربیکربناته کلسیک گازدار حاوی رسوبات آهن قرار دارد و خیلی گرم است و مقدار قابل توجهی سلیس دارد که خصلت درمانی این کونه آب های گرم برای تسکین دردهای مفصلی بوده و استحمام در آب های بیکربناته باعث اتساع عروق می گردد. نبض در استحمام کند می گردد.میزان ادرار بالا می رود و عمل تغذیه ، فعال می شود.

 

دما (ًٌٌٌٌٌٌٍٍِِ˚c)

ph

کل جامدات حل شده

بی کربنات

کلرید

سولفات

کلسیم

منیزیم

سدیم

آهن

سلیس

(mg/l)

44

6/5

968

315

220

93

76

8

172

4

80

 

 

Copyright ©2017 gahve-suyi.ir - Design by Farshad Farzanevash - mfda.ir
f t g m